Nowo powstała spółka z o.o., która będzie prowadzić działalność w branży chemicznej, zamierza podpisywać z pracownikami mającymi dostęp do ważnych informacji umowy o zakazie konkurencji zarówno na czas trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. W imieniu pracodawcy będzie je zawierać szefowa działu kadr. Czy w tym celu konieczne jest udzielenie jej pełnomocnictwa do dokonywania takich czynności?
Pracownik zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, może zostać objęty umową o zakazie konkurencji. Pracodawca może ją zawrzeć z pracownikiem bezpośrednio lub korzystając z działań innej osoby. Powinna być ona jednak właściwie umocowana do dokonywania takich czynności w jego imieniu.
Dwie możliwości