Na praktykach ograniczających konkurencję tracimy wszyscy, np. płacąc wyższe ceny za produkty. Teraz łatwiej jest uzyskać odszkodowanie za poniesione w ten sposób straty. Obowiązująca już ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji przewiduje tzw. private enforcement.

Private enforcement

UOKiK co roku wydaje kilkadziesiąt decyzji dotyczących porozumień ograniczających konkurencję czy nadużywania pozycji dominującej. Nie rozstrzygają one jednak kwestii odszkodowania dla poszkodowanych przez niedozwolone praktyki rynkowe. Zmieniła to ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która ma pozwolić na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń przez wszystkich, których dotknęły antykonkurencyjne praktyki. Przedsiębiorcy, których dotknęły działania rynkowego potentata, czy konsumenci, którzy musieli płacić więcej za produkty objęte zmową cenową, mogą już skutecznie dochodzić swoich praw na drodze prywatnoprawnej. Dodatkowo UOKiK nadal występuje w interesie publicznym i nakłada kary za konkretne praktyki rynkowe.