Z zasiłku opiekuńczego można korzystać zasadniczo wtedy, gdy mamy chore dziecko do lat 14. Wystarczy wówczas uzyskać zwolnienie lekarskie w celu opieki nad dzieckiem, a świadczenie można pobierać do 60 dni w roku. To, że ubezpieczeni korzystają z tej możliwości, nie jest niczym nadzwyczajnym – mają do tego prawo. Nie zawsze jednak odbywa się to w pełni etycznie.
Korzystanie z naciąganych zwolnień lekarskich akurat w przypadku zasiłku opiekuńczego to fakt, o którym głośno się nie mówi, ale wszyscy o tym wiedzą. Nie ma obiektywnych danych, ale jak duża jest skala problemu, można wyczytać chociażby na forach internetowych.
Mało osób zdaje sobie sprawę, że niewykrywaniu nadużyć sprzyjają ułomne przepisy. Okazuje się bowiem, że nie dają one organowi rentowemu podstawy prawnej do zbadania dziecka, które w trakcie opieki miałoby być chore.