Czy pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie z FGŚP lub dofinansowanie od starosty, powinien wypłacić wynagrodzenia pracowników w odpowiednim terminie z własnych środków, czy też może je wypłacić dopiero wówczas, gdy otrzyma dofinansowanie ze środków otrzymanych w ramach pomocy? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie miejsc pracy, który stosuje się także do specustawy o COVID-19: „Świadczenia (…) oraz wynagrodzenia (…) przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca pracownikom”. Mogłoby to zatem sugerować, że pracodawca powinien wypłacić środki otrzymane z funduszu. Wzór umowy, który został udostępniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazuje jednak, że środki będą wypłacane pracodawcy w miesięcznych równych transzach. Nie określono przy tym daty, w której taki przelew będzie trafiał do pracodawcy.

Należy też zauważyć, że z FGŚP pracodawca otrzymuje świadczenia „na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników” (art. 15g ust. 1 specustawy o COVID-19). Samo świadczenie jest zatem dofinansowaniem, które ma pozwolić pracodawcy zmniejszyć ciężar ekonomiczny jego zobowiązań wobec pracowników. Z perspektywy pracownika nadal jest to oczywiście jeden rodzaj świadczenia – wynagrodzenie od pracodawcy.

Kodeks pracy oraz przepisy wewnętrzne regulują jednak terminy wypłaty wynagrodzeń i z uwagi na to należałoby przyjąć, że pracodawca powinien je wypełnić bez względu na datę otrzymania środków w ramach dofinansowania.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy