Pracownik otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia ma zostać objęty przestojem ekonomicznym. Czy pracodawca może nie obniżać jego wynagrodzenia? I czy w tym przypadku również dostanie dofinansowanie? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia poniżej progu minimalnego. Należy uznać, że w takiej sytuacji pracodawca także otrzyma dofinansowanie.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy