Mój pracodawca planuje obniżyć pracownikom wymiar etatu i wynagrodzenie zgodnie z tarczą antykryzysową. Czy jako pracownik mam prawo nie zgodzić się na takie warunki, gdyż wolę otrzymać wypowiedzenie i odprawę niż mieć połowę pensji przy wykonywaniu faktycznie tej samej pracy (nie mam też zaufania do pracodawcy, obawiam się, że to niższe wynagrodzenie zostanie na dłużej lub na zawsze, bo przecież ta sama praca jest wykonywana formalnie na pół etatu; nadgodziny nie są wykazywane). Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Nie ma takiej możliwości. Obniżenie wymiaru etatu w ramach rozwiązań przewidzianych w specustawie o COVID-19 nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, zatem pracodawca nie będzie go wręczał.

Pracownik nie będzie mógł wówczas odmówić zmiany warunków, co skutkowałoby rozwiązaniem umowy. W takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, na podstawie których mogłaby być wypłacona odprawa. Oczywiście pracownik zawsze może złożyć pracodawcy wypowiedzenie, jednak wówczas nie będzie mu przysługiwała odprawa.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy