Nie ma takiej możliwości. Obniżenie wymiaru etatu w ramach rozwiązań przewidzianych w specustawie o COVID-19 nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, zatem pracodawca nie będzie go wręczał.

Pracownik nie będzie mógł wówczas odmówić zmiany warunków, co skutkowałoby rozwiązaniem umowy. W takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, na podstawie których mogłaby być wypłacona odprawa. Oczywiście pracownik zawsze może złożyć pracodawcy wypowiedzenie, jednak wówczas nie będzie mu przysługiwała odprawa.

Reklama
Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy