Przedsiębiorca, który będzie świadczył takie same usługi na rzecz spółki matki, jakie wykonywał uprzednio dla spółki córki, może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przez okres sześciu miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej – stwierdził ZUS.
Sprawa dotyczy pracownika, który był zatrudniony na umowę o pracę w firmie będącej oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce.
W związku z zarejestrowaniem działalności chciałby skorzystać z tzw. ulgi na start. Zwalnia ona przez pełnych sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Opłacana będzie zatem wyłącznie składka zdrowotna, której wysokość wynosi 9 proc. podstawy wymiaru. W 2020 r., przy najniższej podstawie, to 362,34 zł miesięcznie.
Reklama
Uprawnione są do niej osoby fizyczne, czyli prowadzące działalność jednoosobową albo wspólnicy spółek cywilnych. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ją wznawiają po upływie co najmniej 60 miesięcy od momentu jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Nie mogą być też ubezpieczeni w KRUS.
Świeżo upieczony przedsiębiorca planuje jednak świadczyć usługi na rzecz firmy, mającej siedzibę w Holandii. Jest ona spółką matką, w oddziale której mężczyzna pracował w Polsce.

Reklama
Usługi świadczone w ramach prowadzonej przez niego działalności będą miały taki sam zakres jak usługi, które świadczył w ramach umowy o pracę w poprzedniej spółce.
Miał zatem wątpliwości, czy jest uprawniony do skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy będzie świadczył takie same usługi na rzecz spółki matki w Holandii, jakie wykonywał uprzednio dla spółki córki w Polsce. Z ulgi nie mogą skorzystać bowiem osoby, które wykonywały na podstawie umowy o pracę czynności wchodzące w zakres działalności świadczonej na rzecz byłego pracodawcy.
ZUS uznał jednak, że mężczyzna ma prawo do skorzystania z ulgi.
W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 3 kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, w sytuacji gdy zatrudniają one pracowników.
W konsekwencji to oddział w Polsce był pracodawcą dla początkującego przedsiębiorcy, a nie spółka matka z siedzibą w Holandii.
Zdaniem organu rentowego jest ona odrębnym samoistnym pracodawcą, a nie byłym pracodawcą w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).
W związku z tym przedsiębiorca będzie miał prawo nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez sześć miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 21 lutego 2020 r. (WPI/200000/43/64/2020)