Pracownik chciałby mieć inny rozkład czasu pracy niż obowiązujący w jego wydziale. Przedstawił propozycję, która mogłaby być zaakceptowana przez pracodawcę, ale nie wiemy, czy możemy do niej się przychylić. Do tej pory podwładny pracował od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 Teraz chciałby pracować od wtorku do soboty: we wtorki i czwartki od 9.00 do 17.00, w środy od 8.00 do 16.00, w piątki od 7.00 do 17.00 i w soboty od 6.00 do 12.00. Zaznaczmy przy tym, że pracownik ma niepełnosprawne dziecko.
Wniosek pracownika dotyczy nie tylko zmiany rozkładu czasu pracy na inny niż dotychczasowy, ale również wprowadzenia dla niego ruchomego rozkładu czasu pracy. W tych dwóch aspektach byłby w pełni możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Propozycja obejmuje jednak również zastosowanie rozwiązań wykraczających poza podstawowy system czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Dla jej pełnego wprowadzenia konieczne byłoby uprzednie ustalenie równoważnego czasu pracy.

Dni i godziny