Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu

Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracuję w firmie już prawie trzy lata. Teraz dostałem wypowiedzenie umowy. Trzyletni okres zatrudnienia minie mi w okresie wypowiedzenia. Chciałbym wiedzieć, czy w stażu pracy pracodawca powinien uwzględnić okres biegnącego już wypowiedzenia?