Pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję przyznanych obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w formie papierowej lub elektronicznej.
Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia.
Jego wydanie jest potrzebne ze względu na uchwaloną w ubiegłym roku nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Od 1 lipca br. zacznie bowiem obowiązywać nowe brzmienie art. 22, który reguluje kwestie dotyczące udzielania przez pracodawców swoim kontrahentom ulg we wpłatach na fundusz. Firmy, które będą chciały dalej przyznawać obniżenia, będą musiały wypełniać dwa rodzaje informacji. Ich wzory zostały określone właśnie w rozporządzeniu. W załączniku nr 1 ustalony został druk INF-U, czyli wzór informacji o kwocie ulgi, przekazywany firmie kupującej od pracodawcy produkty lub usługi. Z kolei w załączniku nr 2 znalazł się druk INF-1-u. Ten będzie zaś przesyłany do PFRON i będzie zawierał dane o wystawionych informacjach INF-U.
– Firmy będą musiały podawać tam szczegółowe dane dotyczące m.in. daty wystawienia faktury czy zapłaty za nią – wyjaśnia radca prawny Mateusz Brząkowski.
Reklama
Dodaje, że wypełnianie kolejnych druków spowoduje zwiększenie ich obowiązków sprawozdawczych.
Ponadto od 1 lipca pracodawcy będą musieli prowadzić ewidencję udzielonych ulg. Projekt określa, jakie informacje powinny być w niej uwzględniane. Wśród nich będzie wiele danych zawartych na druku INF-U. Ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
– Szkoda, że projekt nie określa jednolitego wzoru ewidencji, np. w formie tabeli lub druku. Byłoby to znacznym ułatwieniem dla pracodawców – stwierdza Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Projekt zakłada też, że pracodawcy będą musieli przechowywać ewidencję przez 10 lat. – Nie wiadomo, co przemawia za wskazaniem takiego długiego terminu. Również uzasadnienie do rozporządzenia nie wyjaśnia, z czego to wynika – podkreśla Mateusz Brząkowski.
750 pracodawców udzielało w 2015 r. obniżeń we wpłatach na PFRON
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne