Dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to najważniejszy instrument wspierania aktywności zawodowej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.

.