Od stycznia 2016 roku zmienia się zasada wypłacania świadczeń rodzinnych. Od tej pory przekraczając kryterium dochodowe rodzina nie zostanie pozbawiona pieniędzy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmienia filozofię wypłacania świadczeń. Jak podkreślał w swoim wypowiedziach Władysław Kosiniak-Kamysz, nie powinno być tak, że kilka złotych więcej, pozbawia całą rodzinę pomocy finansowej od państwa. Zwłaszcza, gdy dotyczy to rodziców z dziećmi w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Od stycznia zacznie więc obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza ona, że rodzina przekraczając próg dochodowy, otrzyma świadczenie, ale pomniejszone o odpowiednią kwotę: za każdą złotówkę powyżej progu – złotówka mniej świadczenia.

Najniższe możliwe świadczenie po zastosowaniu tego mechanizmu wyniesie 20 zł.

Zasada złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Co ważne, na tych zmianach skorzystają również rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Będą musiały w tym celu złożyć ponowne podanie o wsparcie finansowe.

MPiPS szacuje, że dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ze wsparcia państwa skorzysta dodatkowe 160 tys. rodzin w 2016 roku.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (z dnia 7 stycznia 2015 r.).