Gmina będzie uzyskiwać część danych potrzebnych do przyznania pomocy finansowanej dla rodzin bezpośrednio od innych organów, w tym m.in. urzędów skarbowych, ZUS i KRUS. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem platformy Emp@tia.
Taką możliwość elektronicznego kontaktu przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z obecnymi przepisami rodzic musi dołączyć do wniosku np. o zasiłek na dziecko zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu. Wprowadzenie elektronicznej drogi pozyskiwania danych będzie nie tylko ułatwieniem dla rodziców, ale zmniejszy też obciążenia biurokratyczne po stronie instytucji, które nie będą musiały wystawiać dużej liczby zaświadczeń. Same urzędy skarbowe wydają ich ok. 600 tys. rocznie, a ZUS – 760 tys.
Dodatkowo organy administracji publicznej, które zajmują się przyznawaniem świadczeń, ale też wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu, będą mogły korzystać z danych gromadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w rejestrach centralnych. Informacje z nich pochodzące pomogą im weryfikować to, czy osoba spełnia kryteria przyznania danej formy wsparcia.
Kolejną zmianą, którą wprowadza ustawa, jest możliwość składania wniosków o świadczenia przez internet za pośrednictwem specjalnej platformy informacyjno-usługowej. Drogą elektroniczną będzie też mogła być dostarczona decyzja o przyznaniu wsparcia.
– Częściej tę formę kontaktu z nami będą wybierać rodzice, którzy zgłaszają się po świadczenia sporadycznie, np. gdy urodzi im się dziecko i starają się o becikowe. Natomiast osoby, które na co dzień pobierają zasiłki, będą korzystać z tradycyjnej drogi wnioskowania o nie – mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
W trakcie prac nad ustawą, posłowie postanowili wydłużyć okres vacatio legis, tak aby weszła ona w życie od 1 stycznia 2016 r. Ma to dać dodatkowy czas na testowanie nowych systemów teleinformatycznych i przygotowanie pracowników do ich obsługi. Rząd szacuje, że przyjęcie ustawy przyniesie w przyszłym roku ok. 65 mln zł oszczędności.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do Senatu