Gminy będą wypłacać pomoc finansową rodzicom, którym urodziło się dziecko, a nie są zatrudnieni na etacie. Otrzymają oni 1 tys. zł miesięcznie.
Wprowadzenie nowej formy wsparcia przewiduje ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która wczoraj została przyjęta przez Sejm, bez żadnego głosu przeciwnego. Prawo do pomocy finansowej będą miały matki, które nie pracują na podstawie kodeksu pracy oraz studiujące lub bezrobotne. W określonych sytuacjach świadczenie otrzymają również ojcowie.
– Chcemy, aby wszyscy rodzice mieli równe szanse na wsparcie bez względu na formę zatrudnienia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.