Już od 1 lipca pod raz drugi w tym roku wzrośnie najniższa pensja dla pracowników oraz minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Ale to nie wszystko. Kwota minimalnego wynagrodzenia wpływa też na wysokość innych należności dla zatrudnionych, a także na składki do ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Co rośnie razem z najniższymi wynagrodzeniami / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
opracowała Karolina Topolska