Niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie od 2016 r. pozbawiać świadczeń rodzinnych. Gminy będą je jednak wypłacać w niższej kwocie.
Nowy sposób ustalania wysokości pomocy finansowej na dzieci wprowadza ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą poparli wszyscy posłowie. Przewidziany w niej mechanizm będzie dotyczył tych osób, które przekraczają kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków. Obecnie wynosi ono 574 zł lub 664 zł, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Osoby osiągające wyższy dochód – nawet o kilka złotych – otrzymują decyzje odmawiające wsparcia. Tracą je również w przypadku, gdy zmiana ich sytuacji finansowej nastąpi już w trakcie ich otrzymywania.
Reklama
Dzięki przyjęciu ustawy świadczenia nie będą automatycznie odbierane, ale obniżane o kwotę, o jaką przekroczone zostanie kryterium. Aby obliczyć ich wysokość, gmina będzie musiała tak jak do tej pory ustalić wysokość dochodu rodziny oraz obliczyć łączną sumę zasiłków i dodatków (na wszystkie dzieci), o jakie stara się rodzic. Ich kwota zostanie obniżona właśnie o tyle, o ile dochód przewyższył ustawowy próg. Jednak świadczenie nie zostanie w ogóle wypłacone, gdyby okazało się, że wynosiłoby ono mniej niż 20 zł.

Reklama
Zasada złotówka za złotówkę będzie miała zastosowanie do wszystkich świadczeń rodzinnych. Gminy będą mogły ją wykorzystać w przypadku zasiłku na dzieci oraz przysługujących do nich dodatków. Nie będzie to natomiast możliwe przy innych formach pomocy, które też są uzależnione od kryterium dochodowego, a więc becikowym i specjalnym zasiłku opiekuńczym.
– Przy prostych sprawach stosowanie nowego mechanizmu nie będzie sprawiać problemów, ale mogą się one pojawić przy tych bardziej skomplikowanych. Zobaczymy, co się stanie, gdy przepisy zaczną działać – zauważa Elwira Kochanowska-Pięciak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Uchwalenie ustawy przez Sejm