Od 1 października wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do finansowego wsparcia. Wyższe będą też kwoty niektórych świadczeń.
Na jesieni zmienią się progi dochodowe uprawniające nie tylko do świadczeń rodzinnych, ale i tych z pomocy społecznej. Ich podwyżkę zakłada rządowa propozycja weryfikacji, która trafiła już do komisji trójstronnej. Dzięki niej więcej osób będzie mogło korzystać ze wsparcia. Wzrost kryteriów oznacza jednak nie tylko większe wydatki budżetu państwa, lecz także samorządów, które finansują niektóre świadczenia.
Minimum przekroczone
Kryteria dochodowe w pomocy społecznej, tak jak w świadczeniach rodzinnych, podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Są one ustalane na podstawie badania progu interwencji socjalnej dla różnych typów gospodarstw domowych, które przeprowadza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Rząd zaproponował, aby od 1 października kryteria wynosiły: 634 zł w przypadku osoby samotnej oraz 514 zł na osobę w rodzinie. Progi wzrosną więc odpowiednio o 92 zł oraz 58 zł w porównaniu do obecnie obowiązujących kwot.
– Rządowe propozycje odpowiadają wyliczonym progom interwencji socjalnej. Na przykład dla rodziny z dwójką starszych dzieci wynosi on 513,98 zł na jedną osobę – wskazuje dr Piotr Kurowski z IPiSS.
Dodaje, że w przypadku weryfikacji przeprowadzanych w poprzednich latach nie zawsze tak bywało. Rząd decydował się na podwyższanie progów, gdy były one niższe od minimum egzystencji, czyli takiego poziomu dochodu, który umożliwia pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeżyciem. Tak było np. w 2012 r., gdy była ostatnia weryfikacja. Tyle tylko, że nie udało się tego do końca osiągnąć, bo np. dla czteroosobowej rodziny w zeszłym roku minimum egzystencji wynosiło 463,79 zł na jednego jej członka. A próg uprawniający ją do świadczeń to 456 zł.