Trwają konsultacje projektu nowej ustawy o czasie pracy maszynistów. To już kolejna propozycja Ministerstwa Infrastruktury (poprzednia wersja projektu pochodzi z 2020 r.). Ustawa ta wiele zmieni nie tylko dla samej branży - przewoźników i zatrudnianych przez nich maszynistów - lecz także jest kluczowa dla bezpieczeństwa powszechnego i całego rynku przewozów. Zwłaszcza prywatni przewoźnicy nie szczędzą jej uwag krytycznych. Twierdzą, że jest oderwana od sytuacji branży. I wnoszą o całkowite zaprzestanie prac.

- Rozwiązania zawarte w projekcie spowodują całkowity paraliż systemu przewozów kolejowych, zwłaszcza towarowych, co ma szczególne znaczenie podczas realizacji zadań istotnych z punktu widzenia obronności państwa - stwierdza wręcz Paweł Zajc, reprezentujący spółkę PERN, będącą zarządcą bocznic kolejowych.