Sejm na ostatnim posiedzeniu odrzucił jedyną poprawkę Senatu do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Nowa regulacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Poprawka miała na celu skorygowanie nieprawidłowej techniki legislacyjnej. O jej wprowadzenie zabiegało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Zwracało ono uwagę, że procedowana ustawa ma uchylić pkt 7 w art. 166 ustawy o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 569), który przewiduje, że jeden z przepisów tej ostatniej ustawy (art. 58 ust. 1 pkt 4) wchodzi w życie 1 października 2022 r. Zamiast tego uchwalona przez Sejm ustawa miałaby wprowadzić zapis, wedle którego ów art. 58 ust. 1 pkt 4 wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie ministra. W czasie prac senackich Bożena Langner, przedstawicielka Biura Legislacyjnego Senatu, zwracała uwagę, że problematyczny przepis już wszedł w życie, a wobec tego uchylenie zapisu o jego wejściu nie powinno wchodzić w grę. Aby uporządkować tę sytuację, Senat zaproponował więc poprawkę, zgodnie z którą przepis, który już obowiązuje, miałby być stosowany dopiero od dnia określonego w komunikacie. Sejm nie zgodził się jednak na taki zabieg.
Nowa regulacja co do zasady ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie ona podwaliną do budowy systemu teleinformatycznego, który ma ułatwić – dzięki wykorzystaniu gotowych formularzy – zawieranie umów o pracę, zlecenia oraz tzw. umów uaktywniających (te ostatnie podpisują rodzice z nianią). Takie rozwiązanie ma zachęcić do wychodzenia z szarej strefy te firmy, które pozostawały w niej z uwagi na uciążliwe formalności związane z powierzaniem pracy. Nowe przepisy są adresowane do mikrofirm, podmiotów zatrudniających nie więcej niż dziewięć osób, niebędących mikroprzedsiębiorcami (z uwagi na zbyt duży wolumen obrotów netto, tj. powyżej 2 mln euro), a także do rolników i osób fizycznych. Mają one na celu przede wszystkim zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie tych podmiotów.
Umowa za pośrednictwem systemu zostanie zawarta z chwilą opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym lub zaufanym przez obie strony. Ponadto, poza zawieraniem wskazanych wyżej umów, system pozwoli także na ich zmianę, rozwiązywanie i obsługę wygaśnięcia, a także na obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika czy wydawanie świadectw pracy. Za pośrednictwem nowego narzędzia informatycznego możliwe będzie też zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także obliczanie podatku dochodowego i składek ZUS. Nowe rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.
Przewiduje się, że system powstanie w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, a więc mniej więcej do końca 2025 r. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do podpisu prezydenta