statystyki

Jakie są podstawy wydania przez ZUS interpretacji przepisów na wniosek ubezpieczonego

autor: Marcin Wilczyński19.03.2015, 09:59; Aktualizacja: 19.03.2015, 10:08

TEZA: Użyte w art. 10 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej określenie „zaistniałego stanu faktycznego” winno być rozumiane w taki sposób, iż nie jest istotne, kiedy ów stan faktyczny powstał. Istotne znaczenie ma natomiast to, aby ów stan faktyczny zaistniał rzeczywiście, a skutki jego zaistnienia nadal (tj. również w dacie zgłoszenia wniosku o interpretację) wymagały dokonania interpretacji przepisów, które w ramach subsumcji mają być stosowane w odniesieniu do tego stanu faktycznego. W przeciwnym wypadku nie występowałby bowiem po stronie wnioskodawcy interes prawny w uzyskaniu interpretacji.

Sygn. akt III UK 72/14 WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z 18 grudnia 2014 r.

STAN FAKTYCZNY

Decyzją z 25 września 2012 r. ZUS odmówił wydania ubezpieczonemu prowadzącemu działalność gospodarczą (zakład budowlany – stolarstwo) interpretacji w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w okresie przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym. Zdaniem organu rentowego zagadnienie będące przedmiotem wniosku dotyczy okresu od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r., a więc stanu przeszłego, co uniemożliwiało wydanie interpretacji zgodnie z art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Sąd okręgowy wyrokiem z 21 marca 2013 r. zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał organ rentowy do wydania interpretacji. W ocenie sądu przedsiębiorca, który uzyskał 29 sierpnia 2011 r. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, powziął wątpliwość, czy w okresie pobierania świadczenia, przy jednoczesnym nieopłacaniu zaliczki na podatek dochodowy winien opłacać składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od momentu przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczony odprowadza składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracownika, a za siebie odprowadza jedynie składkę na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne. Za okres od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r. nie opłacił zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ jego dochód w tym okresie był na tyle niski, że nie rodził obowiązku uiszczania takiej zaliczki. Stoi zatem na stanowisku, że na mocy art. 82 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) za okres od sierpnia 2011 do lipca 2012 r. nie miał obowiązku opłacania składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Sąd okręgowy uznał, że odwołanie ubezpieczonego było uzasadnione, gdyż przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej instytucja pisemnej interpretacji przepisów ma na celu zagwarantowanie przedsiębiorcom pewności i przewidywalności ich sytuacji prawnej w świetle przepisów, które są niejasne lub szczególnie skomplikowane. Sąd doszedł do przekonania, że we wniosku znalazło się przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, czego wymaga art. 10 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i nie ma znaczenia, że przedsiębiorca po interpretację wystąpił prawie po rocznym okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, a w tym okresie przez cały czas uiszczał składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o interpretację dotyczył zaistniałego stanu faktycznego, który zachował swą aktualność także w dacie zgłoszenia tego wniosku, rodził bowiem określone skutki w zakresie bieżącego oraz przyszłego obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. W tej sytuacji organ rentowy powinien dokonać stosownej interpretacji.


Pozostało 82% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane