Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne dla kobiet, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, czyli zatrudnionym na umowę o pracę a także zatrudnionym na umowie zlecenie oraz samo zatrudnionym dobrowolnie odprowadzającym składki. Mogą je także otrzymywać ojcowie.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego - w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku gdy ubezpieczona nie później niż 14 dni po porodzie (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęciu na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński za wszystkie okresy wynosi 80% podstawy jego wymiaru.
Od zasiłku macierzyńskiego płatnicy zasiłku (przedsiębiorca, ZUS) naliczają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.