statystyki

Jedyny wspólnik podlega ZUS nawet wtedy, gdy spółka nie prowadzi żadnej działalności

autor: Ryszard Sadlik26.07.2020, 17:30
„Niemal jedyny” wspólnik podlega ubezpieczeniom tak jak jedyny wspólnik. A to oznacza, że nie powinien on podlegać ubezpieczeniom jak pracownik spółki, bo wykonuje czynności na rzecz samego siebie.

„Niemal jedyny” wspólnik podlega ubezpieczeniom tak jak jedyny wspólnik. A to oznacza, że nie powinien on podlegać ubezpieczeniom jak pracownik spółki, bo wykonuje czynności na rzecz samego siebie.źródło: ShutterStock

Decyduje o tym tylko posiadanie takiego statusu. Przy ocenie, za jaki okres trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pod uwagę brana jest data wpisu do KRS.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 tego aktu tytułem podlegania przez jedynego wspólnika spółki z o.o. ubezpieczeniom społecznym jest prowadzona przez niego pozarolnicza działalność. Dotyczy to także wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zostało sformułowane na potrzeby ustawy systemowej i dotyczy osób, które wykonują różnego rodzaju działalność na własny rachunek. W praktyce regulacja ta budziła wiele wątpliwości i sporów, w trakcie których tacy wspólnicy – wbrew stanowisku ZUS lub NFZ – starali się wykazać, że nie podlegają z tego powodu ubezpieczeniom społecznym i nie muszą opłacać składek.

Ustalone orzecznictwo

Wydaje się jednak, że obecnie kwestia ta jest już rozstrzygnięta w orzecznictwie sądowym, gdzie konsekwentnie wskazuje się na podleganie przez jedynych wspólników ww. ubezpieczeniom. Warto tu przywołać przede wszystkim wyrok SN z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II UK 295/16, gdzie stwierdzono, że jedyny wspólnik sp. z o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie tytułu wynikającego z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej (art. 6 ust. 1 pkt 5). Podobne stanowisko wyraził NSA w wyroku z 22 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 187/17, podkreślając, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia bez względu na to, czy prowadzi on działalność gospodarczą czy też nie. Obowiązek ten powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego określonego statusu prawnego. Jedyny wspólnik spółki z o.o. będzie więc podlegał ubezpieczeniom społecznym, choćby w rzeczywistości jego spółka nie prowadziła w spornym okresie żadnej działalności gospodarczej. Potwierdza to także wyrok NSA z 11 stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 4767/16, gdzie dodatkowo wyjaśniono, że o ile podleganie ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji) wiąże się nierozerwalnie z faktycznym jej prowadzeniem, o tyle posiadanie statusu wspólnika spółki z o.o. już od momentu wpisu do KRS rodzi obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.


Pozostało 58% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane