Obniżenie wymiaru czasu pracy a niższa pensja. Na pytania naszych czytelników odpowiada ekspert.

Czy obniżając wymiar czasu pracy np. o 20 proc., pracownikowi trzeba obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie (tj. o 20 proc.), żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia? Czy to obniżenie wynagrodzenia może być np. o 10 proc.?

Przepisy tego nie precyzują, lecz też nie wymagają, by obniżka wynagrodzenia była proporcjonalna do obniżenia wymiaru czasu pracy. Nie wiadomo, jak do tego będą podchodzić urzędy pracy.

Reklama

Czy przy wprowadzeniu przestoju ekonomicznego jest obowiązek obniżenia wymiaru czasu pracy, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP?

Stanowisko prezentowane przez urzędy pracy wskazuje, że wynagrodzenie powinno być obniżone w jakimś zakresie. Nie dotyczy to jedynie wynagrodzeń minimalnych.

Adrian Prusik – radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy