W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy (za dni niewykorzystane przysługuje ekwiwalent). W pewnych przypadkach przysługują także dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Czasem także odprawa i odszkodowanie. Pracownik może być nawet zwolniony z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia).

Zgodnie z kodeksem pracy (k.p.) umowę o pracę rozwiązać można na trzy podstawowe sposoby:

Rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem może zarówno pracodawca, jak i pracownik. Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje po upłynięciu okresu wypowiedzenia (stosunek pracy nie ustaje zatem natychmiast, pracownik nadal świadczy pracę w okresie wypowiedzenia).