Ustawodawca przewidział wiele zachęt mających na celu skłonienie do uczestnictwa w PPK. Należą do nich m.in. wpłata powitalna czy dopłata roczna. Czym one są? Ile wynoszą? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

W przepisach ustawy, oprócz wpłat podstawowych i dodatkowych odprowadzanych do PPK zarówno przez uczestnika PPK, jak i przez podmiot zatrudniający przewidziano dwie formy zasileń przysługujących uczestnikowi PPK z trzeciego źródła. Są to: mająca charakter jednorazowy wpłata powitalna oraz dopłata roczna, o której mowa od art. 32 do art. 34 ustawy (obie uregulowane w przepisach rozdziału 5 ustawy). Ta ostatnia ma z kolei charakter powtarzalny i bezterminowy. Oba te zasilenia cechują pewne podobieństwa, w tym tożsame zasady podatkowe oraz źródło finansowania. Różnią się one jednak przesłankami nabycia oraz zasadami otrzymania samych kwot zasileń przez uczestników PPK.

Wpłata powitalna