Już od stycznia pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób staną przed koniecznością tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Po pół roku ten obowiązek obejmie również mniejsze firmy.
PPK to nowy program długoterminowego oszczędzania. Jest adresowany do pracowników, a wspierany finansowo przez pracodawców i państwo. Dla pracowników PPK są dobrowolne. Wprawdzie zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat są do nich zapisywani automatycznie, ale mogą zadeklarować, że nie chcą uczestniczyć w programie. Dla pracodawców organizacja PPK jest obowiązkiem. Z początkiem przyszłego roku zostaną nim objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Ważna informacja: dotyczy to liczby pracowników, za których pracodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a nie liczby pełnych etatów.
Choć wprowadzanie PPK w firmie jest rozłożone w czasie, to warto planować zadania już teraz, ponieważ złamanie ustawowych terminów grozi wysokimi karami. A zadań jest wiele: trzeba zapewnić pieniądze w firmowym budżecie, zorganizować infrastrukturę, która umożliwi działanie planu kapitałowego, przeprowadzić kampanię informacyjną wśród załogi, wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać gromadzonymi przez pracowników pieniędzmi, oraz podpisać z nią umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.