Już od stycznia pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób staną przed koniecznością tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Po pół roku ten obowiązek obejmie również mniejsze firmy.
PPK to nowy program długoterminowego oszczędzania. Jest adresowany do pracowników, a wspierany finansowo przez pracodawców i państwo. Dla pracowników PPK są dobrowolne. Wprawdzie zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat są do nich zapisywani automatycznie, ale mogą zadeklarować, że nie chcą uczestniczyć w programie. Dla pracodawców organizacja PPK jest obowiązkiem. Z początkiem przyszłego roku zostaną nim objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Ważna informacja: dotyczy to liczby pracowników, za których pracodawca odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, a nie liczby pełnych etatów.
Choć wprowadzanie PPK w firmie jest rozłożone w czasie, to warto planować zadania już teraz, ponieważ złamanie ustawowych terminów grozi wysokimi karami. A zadań jest wiele: trzeba zapewnić pieniądze w firmowym budżecie, zorganizować infrastrukturę, która umożliwi działanie planu kapitałowego, przeprowadzić kampanię informacyjną wśród załogi, wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać gromadzonymi przez pracowników pieniędzmi, oraz podpisać z nią umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
Doświadczenie tych, którzy mają już ten proces za sobą, uczy, że czas niezbędny na przygotowanie do wdrożenia PPK zależy od wielkości firmy i może wynieść nawet około trzech miesięcy. Dlatego ważne, by rozpocząć przygotowania odpowiednio wcześnie. Najlepiej zacząć od znalezienia odpowiedniej, cieszącej się renomą i doświadczeniem instytucji finansowej, której powierzymy w przyszłości zarządzanie PPK, a która już teraz poprowadzi nas przez ten proces.
Spośród największych, zatrudniających ponad 250 osób firm, które obowiązek wprowadzenia PPK objął pół roku wcześniej, ponad 1000 wybrało Grupę PZU. Są wśród nich tak wielkie koncerny, jak Orlen, Coca-Cola czy Grupa Energa. – Pracodawcy doceniają, że zapewniamy im wszechstronną pomoc przy wdrażaniu i obsłudze PPK – mówi prezes PZU Życie Roman Pałac. I właśnie to wsparcie będzie od stycznia bardzo potrzebne.
Ważne, żeby pilnować terminów
od 1 stycznia 2020 r.
Obowiązek wprowadzenia PPK obejmuje firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Pracodawcy muszą zadbać o pieniądze w budżecie na wpłaty do PPK i przygotowanie swoich systemów kadrowo-księgowych do obsługi planów.
do 24 marca 2020 r.
To czas na uzgodnienie ze związkami zawodowymi albo inną reprezentacją załogi, jakiej instytucji powierzyć zarządzanie PPK. Jeśli pracodawca nie dojdzie do porozumienia z pracownikami, może zdecydować samemu.
do 24 kwietnia 2020 r.
To ostateczny termin na podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, może narazić się na kary.
do 11 maja 2020 r.
Ostateczny termin na podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu tych pracowników, którzy do planu należą. Do tego czasu pracodawcy powinni też przeprowadzić wśród pracowników kampanię informacyjną na temat PPK.
do 15 czerwca 2020 r.
Trzeba przekazać do PPK wpłaty na rzecz pracowników i w ich imieniu za wynagrodzenie majowe.