Będzie to więc możliwe nie tylko w styczniu, lecz także wtedy, gdy prawo do preferencyjnych składek wygaśnie w środku roku. Nie wynika to jednak z przepisów, ale z bardzo korzystnej dla przedsiębiorców interpretacji ZUS.
1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy o obniżonych składkach na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców o niskich przychodach. Już w trakcie prac legislacyjnych eksperci zwrócili uwagę na pewien praktyczny problem, który wynikał z lektury proponowanych przepisów. Zgodnie z ich literalnym brzmieniem chęć skorzystania z ulgi można było zgłosić jedynie w styczniu (na cały rok), a w innym miesiącu tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wznawiał lub rozpoczynał wtedy działalność. Jednocześnie nie mogła z nich skorzystać osoba, która miała prawo do preferencyjnych składek (24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia działalności lub zakończenia korzystania z ulgi na start – art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: ustawa systemowa). Można było więc wywnioskować, że jeśli prawo do preferencyjnych składek wygaśnie w innym miesiącu niż grudzień, przedsiębiorca nie przejdzie płynnie do obniżonych składek, co zapowiadał rząd. Zapytaliśmy o to ZUS, który problem rozwiązał szybko – dokonał interpretacji korzystnej dla przedsiębiorców.

Kolejna ulga