Co roku wzrasta zainteresowanie zniżkami, przysługującymi rodzinom wielodzietnym. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany, które pozytywnie wpłyną na sytuację finansową jeszcze większej liczby gospodarstw domowych.

Dotychczas przepisy upoważniały do skorzystania ze zniżek tylko rodzinę, posiadającą minimum trójkę dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. Granica ta była podwyższona do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę.

Zdaniem przedstawicieli ministerstwa, takie ograniczenie było niesprawiedliwe, gdyż prowadziło do wykluczeni osób, które odchowały już dzieci.

Opiekunowie, których dzieci ukończyły wskazany przepisami wiek nie tracili dotychczasowych uprawnień. Ale Ci którzy mieli odchowane potomstwo, nie mogli ubiegać się o wydanie dokumentu.

„Rodzicem dużej rodziny pozostaje się na całe życie” – argumentowała minister.

Dlatego od stycznia 2019 roku o wydanie Karty dużej Rodziny będą mogli ubiegać się także rodzice, którzy już odchowali potomstwo.

- Będzie istniała możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat, bo rodzicem dużej rodziny pozostaje się na całe życie – zapowiedziała wiosną 2018 roku minister Elżbieta Rafalska.

Karta przyznawana jest dożywotnio. Na jej wydanie nie wpływa osiągany dochód.

Posiadacze KDR mogą korzystać z coraz większej puli zniżek, zarówno na zakupy spożywcze, bilety wstępu do ośrodków kultury czy przewoźników.

Karta Dużej Rodziny jest spersonalizowanym dokumentem, wydawanym każdemu członkowi rodziny. Jej właścicielami mogą być także rodzice zastępczy oraz osoby, prowadzące rodzinne domy dziecka.