Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało uproszczony wniosek, który posiadacze tradycyjnej Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia, aby otrzymać jej mobilną wersję.
Od stycznia członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać z różnego typu ulg i zniżek nie tylko na podstawie plastikowego dokumentu, ale i specjalnej aplikacji na smartfona. Aby uzyskać dostęp do mKDR, muszą jednak najpierw złożyć wniosek. Mogą to zrobić, wypełniając odpowiedni druk w swojej gminie, lub wysłać go elektronicznie, jeśli mają założone konto na platformie Emp@tia. Od tego tygodnia, gdy wybierają tę drugą drogę, a mają już tradycyjną kartę, mogą szybciej i łatwiej zawnioskować o mKDR. Jest to możliwe dzięki udogodnieniom wprowadzonym przez resort rodziny na Emp@tii.
Sprowadzają się one do tego, że po zalogowaniu się na platformie oraz wybraniu pozycji pozwalającej na złożenie wniosku o KDR pojawiają się dwie opcje do wyboru. Jest to pełny lub uproszczony tryb składania formularza, i to właśnie ten drugi jest przeznaczony dla tych rodzin, które mają zwykłą kartę, a chcą jej elektroniczną wersję. W takim przypadku rodzic musi wypełnić tylko kilka rubryk z podstawowymi informacjami (reszta będzie uzupełniona automatycznie).
Z ostatnich danych MRPiPS wynika, że do tej pory złożono 28,9 tys. wniosków o mKDR, z czego 24,1 tys. formularzy wpłynęło do gmin drogą tradycyjną, a 4,7 tys. za pośrednictwem Emp@tii. Liczba zamówionych elektronicznych kart wynosi zaś 27,2 tys.
– Od początku roku obserwujemy większe zainteresowanie ze strony rodzin wielodzietnych uzyskaniem kart, co wprost wiąże się z uruchomieniem mKDR – mówi Kamila Popiela, rzecznik Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.
Taką tendencję potwierdza też Henryka Kiszka, zastępca dyrektora wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta w Krakowie, która wskazuje, że rozpatrzonych zostało 257 wniosków o KDR złożonych po 1 stycznia br., w tym 40 o przyznanie wersji mobilnej dla posiadaczy kart wydanych do końca 2017 r.
– Większość pozostałych wniosków o karty dla osób, które dotychczas w ogóle nie korzystały z rządowego programu, zawierała prośbę o jednoczesne przyznanie dokumentów w formie tradycyjnej i elektronicznej. Analogicznie jest w przypadku osób występujących o przedłużenie ważności karty – dodaje.
Gminy, dla których realizacja KDR jest zadaniem zleconym, powinny pamiętać, że od jutra zmieniają się kwoty niektórych stawek, które otrzymują z budżetu państwa w ramach kosztów jego obsługi. Wprowadza je obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 lutego 2018 r. (M.P. poz. 190). Samorządy otrzymają trochę wyższą dotację za przyznanie kart dla jednej rodziny (13,67 zł zamiast 13,40 zł) oraz za dodatkowy dokument dla rodziny, w której zwiększyła się liczba członków (2,74 zł zamiast 2,68 zł). Z kolei osoba należąca do wielodzietnej rodziny zapłaci 9,40 zł za wydanie duplikatu zgubionej lub zniszczonej KDR (do końca lutego było to 9,21 zł).