- Jeśli nowelizacja ograniczy się do przeniesienia obecnych rozwiązań z rozporządzenia do ustawy, to mogą pojawić się kolejne skargi konstytucyjne z zarzutami nieproporcjonalnej ingerencji w prywatność - mówi w wywiadzie dla DGP Mateusz Brząkowski, radca prawny zarządzający działem prawa pracy w kancelarii TGC Corporate Lawyers.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 czerwca 2018 r. w sprawie SK 19/17 orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą par. 13 ust. 2 pkt 9 oraz par. 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1110). Co to oznacza dla pracodawców?
Wyrok trybunału skutkuje wieloma praktycznymi problemami, które dotyczą przede wszystkim pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Najważniejszy to taki, że powiatowe/miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w orzeczeniu wydawanym osobie niepełnosprawnej nie mogą już wpisywać symbolu 02-P, który oznacza chorobę psychiczną. Ma to bardzo duży wpływ na pracodawców, którzy np. uzyskują dofinansowanie z PFRON (tzw. SOD) czy udzielają ulg we wpłatach na ten fundusz. Od zatrudniania pracowników ze schorzeniem 02-P zależy bowiem, czy otrzymają oni wyższe – o maksymalnie 600 zł – SOD, czy też mają w ogóle uprawnienia do wystawiania odpisów na PFRON. Jeżeli więc niepełnosprawny legitymuje się schorzeniem, które może być oznaczone ww. symbolem, to w związku z wyrokiem TK powiatowy zespół nie może takiego kodu w nowym lub kolejnym orzeczeniu wpisać. Czyli pracodawca straci część pomocy, a w skrajnym wypadku może stracić uprawnienia do udzielania ulg.