Przez 30 dni można teraz pobierać zasiłek opiekuńczy na chore, niepełnosprawne dziecko, które skończyło 14 lat.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany ubezpieczonemu w ZUS rodzicowi, jeśli musi musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Od 6 czerwca zmieniły się przepisy w sprawie pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wprowadziła je ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1076). Zmiany zaszły też w kodeksie pracy: Elastyczny czas pracy przy ciąży z powikłaniami. Pracodawca nie może odmówić>>

Zgodnie z nowymi przepisami, część rodziców będzie mogła korzystać z dłuższego okresu opieki nad dzieckiem. Dokładnie chodzi o osoby zajmujące się: