Zatrudnienie ponad 111 tys. bezrobotnych do 30. roku życia zostało w ciągu ostatnich dwóch lat objęte specjalnym dofinansowaniem. I chociaż pośredniaki chwalą ten instrument aktywizacji, to nie będzie on już kontynuowany.
W 2017 r. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 55,3 tys. osób, które nie skończyły jeszcze 30 lat, a podjęły pracę przez rok refundowaną przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Był to wynik niewiele gorszy od tego osiągniętego w 2016 r., kiedy w ten sposób zatrudnienie znalazło 56,5 tys. młodych bezrobotnych. Pośredniaki zgodnie przyznają, że refundacja cieszyła się dużą popularnością i była skutecznym instrumentem aktywizacji. Problem w tym, że nie mogą już podpisywać umów o jej udzielenie. Chętnie robiłyby to dalej, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje jej przywrócenia.
Stabilizacja i doświadczenie