Wskaźniki bezrobocia osiągają rekordowo niskie poziomy. Powiatowe urzędy pracy wykazują, że ich praca przynosi wymierne efekty i są nadal potrzebne. Krytycy jednak podnoszą, że w nowych warunkach gospodarczych trzeba gruntownie przemyśleć stosowane rozwiązania i zadania takich urzędów. Są też postulaty ich likwidacji.

- Systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy jest między innymi wynikiem dobrej pracy powiatowych urzędów pracy, które na co dzień podejmują działania związane z promocją zatrudnienia, tworzeniem nowych miejsc pracy i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Bardzo dobre wyniki w zakresie efektywności zatrudnieniowej po realizowanych programach rynku pracy osiągane przez urzędy pracy pozwalają na wysoką ocenę ich działania. Nie zwalnia to oczywiście urzędów z dalszego doskonalenia swojej pracy i wzmacniania jej efektów. - mówi Katarzyna Pietkiewicz, zastępca dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

- Mocną stroną powiatowych urzędów pracy jest z pewnością wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Wypracowane standardy współpracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy tworzą pozytywny wizerunek urzędów pracy i pomagają w realizacji podstawowych zadań. - ocenia Pietkiewicz.