Samorządy oraz organizacje pozarządowe będą mogły zakładać placówki zapewniające pobyt bezdomnym, którzy wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, którym wczoraj zajmowała się w Sejmie komisja polityki społecznej i rodziny.
Obecnie osoby bez stałego miejsca zamieszkania mogą uzyskać wsparcie w schronisku, ogrzewalni lub noclegowni. Gdy nowelizacja wejdzie w życie (ma to nastąpić po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw), dołączy do nich schronisko z usługami opiekuńczymi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w takiej placówce gmina będzie mogła też umieścić bezdomnego, który posiada decyzję kierującą do domu pomocy społecznej, ale nie może w nim zamieszkać ze względu na brak wolnych miejsc. Jego pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi nie będzie mógł jednak trwać dłużej niż cztery miesiące.
Ponadto projekt ustawy wydłuża okres, w którym wszystkie działające obecnie placówki dla bezdomnych muszą dostosować się do wyznaczonych standardów. Nowelizacja zakłada, że czas na ich osiągnięcie minie 31 grudnia 2020 r. (teraz przepisy mówią o 5 października br.). Zmianie ulegną również przepisy określające zasady prowadzenia przez wojewodów rejestru miejsc schronienia dla bezdomnych.
Etap legislacyjny
I czytanie projektu ustawy