statystyki

Nawet prezydent miasta nie zawsze może zostać szefem ośrodka pomocy społecznej

autor: Leszek Jaworski16.03.2018, 17:00
Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.źródło: ShutterStock

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Takiego warunku nie spełnia kandydat, który zatrudniony był na stanowisku wiceprezydenta miasta.

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektorki powiatowego centrum pomocy rodzinie powstał wakat na tym stanowisku. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) to do zadań zarządu powiatu należy m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Wolny etat można było obsadzić na dwa sposoby: w drodze naboru wewnętrznego lub zewnętrznego. Zarząd powiatu zdecydował się na drugi wariant. Powołał komisję konkursową. Ta, w dwuetapowej procedurze, wybrała pięciu najlepszych kandydatów. W trakcie przedstawiania przez przewodniczącą komisji zarządowi powiatu wyników naboru okazało się, że jednak nie wszyscy kandydaci spełniali rygory selekcyjne. Chodziło przede wszystkim o wymóg trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej. Tymczasem podjęcie uchwały przez zarząd o zatrudnieniu osoby, która nie spełnia wymogów ustawowych, uruchomiłoby nadzór wojewody. Mógłby on unieważnić dokument lub zaskarżyć go do sądu administracyjnego.

● ETAP I Ogłoszenie o naborze

– Witam państwa. Spotkaliśmy się dzisiaj w celu wyboru nowego dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Adrianowie – zaczął starosta adrianowski Andrzej Drewnowski. – Na tym stanowisku powstał wakat w związku z przejściem dotychczasowej pani dyrektor Anny Mróz na emeryturę.

CO NA TO PRAWO? RADA 1

– Komisja konkursowa w wyniku naboru wyłoniła pięciu najlepszych kandydatów – kontynuował przewodniczący zarządu.

– Pani Mario proszę przypomnieć, jakie były wymagania konkursu – starosta skierował pytanie do przewodniczącej komisji konkursowej Marii Ciesielskiej.

– Wśród niezbędnych wymogów wymienić należy np.:

● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

● posiadanie nieposzlakowanej opinii;

● nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

● brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

● co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

● posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – wyliczała przewodnicząca.


Pozostało 89% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane