statystyki

Nawet prezydent miasta nie zawsze może zostać szefem ośrodka pomocy społecznej

autor: Leszek Jaworski16.03.2018, 17:00
Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.źródło: ShutterStock

Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Takiego warunku nie spełnia kandydat, który zatrudniony był na stanowisku wiceprezydenta miasta.

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektorki powiatowego centrum pomocy rodzinie powstał wakat na tym stanowisku. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) to do zadań zarządu powiatu należy m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Wolny etat można było obsadzić na dwa sposoby: w drodze naboru wewnętrznego lub zewnętrznego. Zarząd powiatu zdecydował się na drugi wariant. Powołał komisję konkursową. Ta, w dwuetapowej procedurze, wybrała pięciu najlepszych kandydatów. W trakcie przedstawiania przez przewodniczącą komisji zarządowi powiatu wyników naboru okazało się, że jednak nie wszyscy kandydaci spełniali rygory selekcyjne. Chodziło przede wszystkim o wymóg trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej. Tymczasem podjęcie uchwały przez zarząd o zatrudnieniu osoby, która nie spełnia wymogów ustawowych, uruchomiłoby nadzór wojewody. Mógłby on unieważnić dokument lub zaskarżyć go do sądu administracyjnego.

● ETAP I Ogłoszenie o naborze

– Witam państwa. Spotkaliśmy się dzisiaj w celu wyboru nowego dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Adrianowie – zaczął starosta adrianowski Andrzej Drewnowski. – Na tym stanowisku powstał wakat w związku z przejściem dotychczasowej pani dyrektor Anny Mróz na emeryturę.

CO NA TO PRAWO? RADA 1

– Komisja konkursowa w wyniku naboru wyłoniła pięciu najlepszych kandydatów – kontynuował przewodniczący zarządu.

– Pani Mario proszę przypomnieć, jakie były wymagania konkursu – starosta skierował pytanie do przewodniczącej komisji konkursowej Marii Ciesielskiej.

– Wśród niezbędnych wymogów wymienić należy np.:

● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

● posiadanie nieposzlakowanej opinii;

● nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

● brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

● co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

● posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – wyliczała przewodnicząca.


Pozostało jeszcze 89% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane