Ministerstwa zdrowia oraz rodziny mają plan, by rozwiązać problem niejasnego statusu pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej. Jest szansa, że pojawi się nowy rodzaj usługi finansowany z NFZ.
Z naszych ustaleń wynika, że o systemowym rozwiązaniu problemu rozmawiają urzędnicy z resortu zdrowia oraz rodziny. Gdy pytamy o szczegóły, przedstawiciele pierwszego z ministerstw nabierają wody w usta. – Z uwagi na początkowy etap prac obecnie nie jest możliwe przekazanie informacji na temat projektowanych rozwiązań – ucina Danuta Jastrzębska z wydziału obsługi mediów.
Bardziej rozmowni są urzędnicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Wstępne uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia dotyczą przygotowania nowego produktu, koszyka usług adresowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej, który zakładałby całodobowe świadczenie usług pielęgniarskich w DPS i łączył w sobie usługi pielęgniarki środowiskowej POZ i usługi opieki długoterminowej – informuje nas resort.