Zasiłek macierzyński w pewnych przypadkach przysługuje także już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Kobieta w ciąży jest w Polsce chroniona przez zwolnieniem - pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że jest ona zatrudniona na okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. W pozostałych przypadkach, jeśli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, automatycznie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jakie jeszcze prawa przysługują ciężarnej i młodej matce, dowiesz się z naszej galerii:

Ponadto wygaśnięcie umowy tuż po porodzie czy w trakcie urlopu macierzyńskiego nie pozbawia matki prawa do zasiłku. Kiedy zasiłek jest wypłacany już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego?