Zasiłek macierzyński w pewnych przypadkach przysługuje także już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Kobieta w ciąży jest w Polsce chroniona przez zwolnieniem - pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że jest ona zatrudniona na okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. W pozostałych przypadkach, jeśli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, automatycznie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jakie jeszcze prawa przysługują ciężarnej i młodej matce, dowiesz się z naszej galerii:

Ponadto wygaśnięcie umowy tuż po porodzie czy w trakcie urlopu macierzyńskiego nie pozbawia matki prawa do zasiłku. Kiedy zasiłek jest wypłacany już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego?

Przede wszystkim zasiłek zostanie więc wypłacony, jeśli umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy została przedłużona do dnia porodu. Zasiłek macierzyński wypłaci w tym wypadku nie pracodawca, ale Zakład Ubezpieczeń społecznych - firma musi przekazać do ZUS skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie na druku ZUS Z-3. Co ważne, świadczenie zostanie wypłacone w pełnym wymiarze, czyli:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ponadto, zasiłek zostanie przyznany, jeśli dziecko urodziło się już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (czyli po zakończeniu zatrudnienia), ale pracownik został zwolniony w czasie ciąży z naruszeniem przepisów prawa. Ciąża tuż przed zwolnieniem: Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę>> Kobieta otrzyma jednak świadczenie dopiero po prawomocnym wyroku sądu w tej sprawie. W tym wypadku pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze:

  • 18 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
  • 29 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Skrócony o dwa tygodnie okres pobierania zasiłku obowiązuje także w sytuacji, gdy kobieta traci pracę w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ponadto, jeśli pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego. We wszystkich tych przypadkach zasiłek wynosi 100 proc. wynagrodzenia podstawę jego wymiaru. Co ważne, wysokość podstawy wymiaru zasiłku nie jest ograniczona do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jak to jest przy zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia. Kiedy zasiłek chorobowy przysługuje po zwolnieniu z pracy, dowiesz się tutaj>>