Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński z ZUS, jeśli była dobrowolnie ubezpieczona.

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie przysługują przywileje gwarantowane etatowcom (Zobacz: 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>>), dlatego kobieta zasadniczo na zleceniu nie ma prawa do wynagrodzenia za okres nie wykonywania pracy z powodu choroby w trakcie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Może jednak nadal zyskać prawo do świadczeń pieniężnych za okresy, kiedy nie pracuje.

Zasiłek chorobowy w czasie ciąży

Podstawowym warunkiem pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku umowy zlecenia ma ono charakter dobrowolny, dlatego zatrudniony musi sam wyrazić chęć w trakcie podpisywania umowy (lub podczas jej trwania) do opłacania składek do ZUS.

Przy czym w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne), jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Jakie dokumenty są potrzebne i ile wynosi zasiłek, dowiesz się tutaj>>

Oznacza to, że kobieta w ciąży musi opłacać składki przez minimum 3 miesiące, aby otrzymać zasiłek chorobowy, chyba że jest absolwentką szkoły wyższej i przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych - wtedy zasiłek otrzyma od pierwszego dnia choroby.

Zasiłek macierzyński na zleceniu

Okres wyczekiwania nie jest także potrzebny, aby kobieta zatrudniona na zleceniu otrzymała zasiłek macierzyński - przysługuje on od pierwszego dnia ubezpieczenia. A to oznacza, że wystarczy, aby osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia i zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, a otrzyma zasiłek macierzyński bez względu na długość okresu, w jakim opłacała składki.

Zasiłek może przysługiwać matce na zleceniu przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, czyli w sumie nawet maksymalnie przez 52 tygodnie przy jednym dziecku. Jakie są dokładnie warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego i ile wynosi, dowiesz się tutaj>>

Problem pojawia się, jeśli umowa zlecenia wygaśnie w trakcie ciąży - wtedy zasiłek macierzyński nie przysługuje. Natomiast jeśli stanie się to już po urodzeniu dziecka - wypłatę świadczenia za pracodawcę przejmuje w tym momencie ZUS.