Do końca stycznia rolnicy prowadzący działy specjalne muszą złożyć do KRUS oświadczenia dotyczące rodzaju i rozmiaru produkcji rolnej (m.in. kaczki, szynszyle lub pieczarki). Muszą także określić przewidywany dochód z tego tytułu. Na podstawie takiej informacji będzie wyliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.
Rolnicy przygotowując taki dokument muszą uwzględnić rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 2058). Są one niższe niż obowiązujące w 2016 r. Jednocześnie ubezpieczeni w KRUS muszą zwrócić uwagę, że zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. A to od stycznia wynosi 2000 zł. W związku z tym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 180 zł.
Małżonkowie prowadzący wspólnie dział specjalny opłacają jedną wspólną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast jeżeli każdy z nich prowadzi oddzielnie produkcję, wówczas opłaca odrębne miesięczne składki na zdrowie.
Jednocześnie ci rolnicy, którzy w 2017 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na rozliczenie się m.in. na podstawie ksiąg, składają w KRUS tylko oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu.
Pozostali rolnicy posiadający grunt rolny do 6 ha przeliczeniowych są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na zdrowie. Osoby mające większe gospodarstwa płacą 1 zł za każdy ha przeliczeniowy.
1,37 mln osób podlega ubezpieczeniu w KRUS
1,2 mln osób pobiera świadczenia z Kasy