Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2017 roku wyższą składkę zdrowotną.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, które nie może być jednak niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - 18 stycznia 2017 roku ogłosił, że w czwartym kwartale 2016 roku wyniosło ono 4404,17 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy wymiaru - tak więc, jeśli podstawa składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi 3303,13 zł (70 proc. x 4404,17 zł = 3303,13 zł), to najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku będzie wynosiła 297,28 zł. W porównaniu ze składką z 2016 roku, oznacza to wzrost o 2,9 proc., czyli o 8,33 zł.

O ile wzrosły SKŁADKI NA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2017 ROKU, dowiesz się tutaj>>