Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2017 roku wyższą składkę zdrowotną.
Reklama

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, które nie może być jednak niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - 18 stycznia 2017 roku ogłosił, że w czwartym kwartale 2016 roku wyniosło ono 4404,17 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy wymiaru - tak więc, jeśli podstawa składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi 3303,13 zł (70 proc. x 4404,17 zł = 3303,13 zł), to najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku będzie wynosiła 297,28 zł. W porównaniu ze składką z 2016 roku, oznacza to wzrost o 2,9 proc., czyli o 8,33 zł.

O ile wzrosły SKŁADKI NA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2017 ROKU, dowiesz się tutaj>>