Prawo do zasiłków na dzieci i przysługujących do nich dodatków mają rodziny, których dochody nie przekraczają 674 zł lub 764 zł, gdy wychowuje się w nich niepełnosprawne dziecko. Aby sprawdzić, czy opiekunowie spełniają te wymogi, uwzględniane są dochody osiągane przez wszystkich członków rodziny.
Definicja rodziny jest określona w przepisach i należą do niej m.in. rodzice dzieci oraz małżonkowie. W przypadku tych ostatnich nie ma znaczenia to, że mąż lub żona nie jest rodzicem wszystkich lub któregoś z dzieci, na które składany jest wniosek o zasiłek. Małżonek jest bowiem zawsze zaliczany do członków rodziny. Co więcej, nie ma też znaczenia, czy mąż i żona mają podpisaną intercyzę i ustanowioną rozdzielność majątkową. Przepisy nie przewidują, by stanowiło to wyjątek od zasady uwzględniania dochodu małżonka. To też oznacza, że przy sprawdzaniu kryterium dochodowego gmina zsumuje dochody czytelniczki, jej męża, a także rentę uzyskiwaną przez dzieci. Jeżeli okażą się wyższe niż wspomniany próg, matka może nie otrzymać zasiłku na synów lub będzie on przyznany w niższej wysokości na podstawie zasady złotówka za złotówkę.
Należy też pamiętać, że przy wnioskowaniu o świadczenia na rozpoczęty w listopadzie nowy okres zasiłkowy brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym, który go poprzedza, czyli 2015 r. Gdyby więc okazało się, że czytelniczka zmieniła stan cywilny w br., to i tak zarobki jej męża z poprzedniego roku będą się liczyły do kryterium (mimo że wówczas nie byli jeszcze małżeństwem). Natomiast gdyby mężczyzna nie osiągał już jakiegoś dochodu, który uzyskiwał w 2015 r., zostanie on potraktowany jako utracony. Z kolei w odwrotnej sytuacji, czyli posiadania dochodu, którego nie było jeszcze w poprzednim roku, będzie on uznany za uzyskany i doliczony do pozostałych.
Podstawa prawna
Art. 3 pkt 2, 2a, 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.).