statystyki

Jaki zasiłek dla przedsiębiorcy, który zrezygnował z etatu

autor: Izabela Nowacka21.07.2016, 09:14; Aktualizacja: 21.07.2016, 10:06
Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.źródło: ShutterStock

PROBLEM: Do 30 czerwca 2016 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie założyłem działalność gospodarczą (10 maja 2016 r.), z tytułu której podlegałem wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ze względu na zbieg z umową pracowniczą. Po rozwiązaniu umowy o pracę z tytułu działalności zgłosiłem się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz dobrowolnego chorobowego od 1 lipca 2016 r. W tym czasie jednak zachorowałem i od 23 czerwca do 15 lipca byłem na zwolnieniu lekarskim. Za lipiec chcę zapłacić składki społeczne od kwoty 2700 zł, ale ustalonej proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom w lipcu z racji działającej firmy. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy za lipiec, a jeśli tak, to od jakiej podstawy wymiaru zostanie obliczony?

ODPOWIEDŹ

Tak, przysługuje zasiłek za 15 dni lipca z tytułu działalności gospodarczej. [ramka]

Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jednak prawo do zasiłku przysługuje także wówczas, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, np. jeżeli ubezpieczony w dniu zachorowania miał równolegle co najmniej dwa tytuły do ubezpieczeń, a podlegał ubezpieczeniu tylko z jednego z nich. Tak jest w omawianym przypadku. Dopóki trwał stosunek pracy i gwarancja osiągania minimalnego wynagrodzenia za pracę, drugi tytuł – działalność gospodarcza – wywoływał jedynie obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Po zakończeniu zatrudnienia została tylko działalność i ona stała się tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, ale w tym przypadku czytelnik od razu przystąpił do niego razem z pozostałymi ubezpieczeniami. W związku z tym prawo do zasiłku przysługuje. [przykłady 1 i 2]

Ważne pełne miesiące

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku wystąpienia niezdolności przed upływem 12 miesięcy, a tym samym w razie krótszego okresu ubezpieczenia z danego tytułu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Są to kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu od nich 13,71 proc.

Podstawę wymiaru składki chorobowej stanowi kwota zadeklarowana, ale nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru dla danego roku kalendarzowego. W całym 2016 r. najniższa podstawa wynosi więc 2433 zł miesięcznie. W przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu (art. 18 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że ta zasada dotyczy podstawy minimalnej, czyli 2433 zł (lub ulgowej 555 zł), a nie zadeklarowanej, czyli wyższej niż podane progi. Przedsiębiorca po prostu sam wyznacza sobie kwotę podstawy (minimum lub więcej), od której opłaci składki za dany miesiąc, w tym także za miesiąc niepełny z powodu choroby (wyroki: Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 11 czerwca 2014 r., sygn. akt III AUa 361/14 i Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 758/14).

Bardzo krótkie ubezpieczenie


Pozostało jeszcze 52% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane