Mam wątpliwość dotyczącą ustalania 90-dniowego okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorcy. Otóż zleceniobiorca pracuje na umowę-zlecenie od 2 marca 2015 r. Nie był od początku zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego.
7 kwietnia 2016 r. złożył podanie o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 11 kwietnia. Zgłoszenie zostało dokonane 12 kwietnia 2016 r. z datą 11 kwietnia. Teraz zleceniobiorca złożył zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 15 lipca. Od jakiego momentu będzie mu się należał zasiłek chorobowy – od 10 czy 11 lipca? Czy dla osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (nie jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą) okres wyczekiwania liczy się od dnia, w którym zostało wysłane zgłoszenie (w tym przypadku 12 kwietnia), czy od dnia, w którym zleceniobiorca rzeczywiście wyraził chęć przystąpienia do ubezpieczenia, tj. od 11 kwietnia? Jak obliczyć podstawę do zasiłku, jeżeli wynagrodzenie zleceniobiorcy jest zmienne i wynosi 11 zł za godzinę pracy, którą odnotowuje w prowadzonej przez siebie ewidencji?

ODPOWIEDŹ