Stan gospodarki, a także liczba ubezpieczonych płacących daninę do systemu mogą wpływać na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS.
Takie wnioski płyną z wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpatrującego skargę konstytucyjną ubezpieczonego. Dzięki temu orzeczeniu organ rentowy nadal będzie mógł ustalać wysokość świadczenia chorobowego bez względu na wysokość opłaconych składek. Wystarczy, że przerwa między zasiłkami będzie krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.
Wpłata na Berdyczów