Rząd właśnie przedstawił Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027. Na podstawie zapisanych tam wskaźników ustalona będzie wysokość płacy minimalnej na 2025 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2025 r. może wzrosnąć nawet o 8,1 proc. w stosunku do obecnego roku.

Płaca minimalna 2025 - ile wyniesie?

Wszystko wskazuje na to, że, w odróżnieniu od lat poprzednich, podwyżka będzie tylko jednokrotna, a nie dwukrotna. W grę wchodzą dwie wartości: 4510,90 zł albo 4617,80 zł. To, o ile wzrośnie w przyszłym roku płaca minimalna, na prośbę DGP wyliczył Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Zgodnie z moimi obliczeniami płaca minimalna w 2025 r. powinna wynieść co najmniej 4510,90 zł, zaś stawka godzinowa co najmniej 29,50 zł. Oznacza to wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. o 210,90 zł, tj. 5,6 proc. – wskazuje ekspert FPP.

Płaca minimalna 2025 - jeden warunek

Taki scenariusz wchodzi w grę jednak tylko w takim przypadku gdy tegoroczna płaca minimalna wyniesie co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 r., które poznamy dopiero 13 maja. Wówczas najniższa krajowa jest waloryzowana tylko o prognozowaną inflację na 2025 r., czyli 4,1 proc.

Natomiast gdy wysokość płacy minimalnej będzie stanowić mniej niż 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 r., to płaca minimalna wyniesie co najmniej 4617,80 zł, a stawka godzinowa 30,20 zł. - Oznaczałoby to wzrost o 317,80 zł, tj. 8,1 proc. – zauważa Łukasz Kozłowski. W tym przypadku bowiem do wskaźnika waloryzacji płacy minimalnej dodane zostanie 2/3 z prognozowanej dynamiki PKB na 2025 r.

Więcej na temat wyliczeń dotyczących płacy minimalnej w 2025 roku w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na eDGP.