Od stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 4.242 zł. Podwyższeniu uległa również minimalna stawka godzinowa. Czym jest minimalna stawka godzinowa? Do jakich umów ma zastosowanie? Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa brutto i netto? Od stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 4.242 zł. Podwyższeniu uległa również minimalna stawka godzinowa. Czym jest minimalna stawka godzinowa? Do jakich umów ma zastosowanie? Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa brutto i netto?

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej to kwota, która przysługuje zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Podlega ona opodatkowaniu i oskładkowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do:

  • umów zlecenia,
  • umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Od kiedy obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Od dnia 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, która dotyczy pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Ile obecnie wynosi minimalna stawka godzinowa?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, minimalna stawka godzinowa wynosi od 1 stycznia 2024 roku 27,70 zł brutto (około 25 zł netto). Oznacza to wzrost o 4,90 zł w porównaniu z rokiem 2023.

Jaka jest podstawa prawna podwyżki minimalnej stawki godzinowej?

Wzrost minimalnej stawki godzinowej w styczniu 2024 roku wynika z przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewidują one dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej - na początek i środek roku. Kolejny wzrost minimalnej stawki godzinowej nastąpi w lipcu 2024 roku.