Czy możemy wziąć urlop okolicznościowy w związku z pierwszą komunią świętą dziecka? Co na ten temat mówią przepisy? Wyjaśniamy w tekście.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to taki rodzaj wolnego, który przeznaczamy na szczególne wydarzenia w życiu. Należą do nich np. nasz ślub lub kogoś z najbliższej rodziny, narodziny dziecka czy też śmierć bliskiej osoby. Wówczas pracodawca może nam udzielić dodatkowego, płatnego dnia wolnego, czyli urlopu okolicznościowego.

Ile urlopu okolicznościowego nam przysługuje?

Pracodawca może udzielić urlopu okolicznościowego pracownikowi w następującym wymiarze:

  • w razie ślubu pracownika lub urodzenia się dziecka albo w sytuacji zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – 2 dni wolnego;
  • w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień wolnego;
  • w ramach opieki nad dzieckiem, które nie przekroczyło 14. roku życia, rodzice mają obowiązek wcześniej zdeklarować ten fakt w zakładzie pracy – 2 dni wolnego.

Jak wziąć urlop okolicznościowy?

Zgodnie z przepisami urlop okolicznościowy może być wykorzystany tylko w wyniku zaistnienia sytuacji, które do niego uprawniają. Aby go otrzymać, należy poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem o chęci skorzystania z tego rodzaju urlopu. Wyjątkiem jest niespodziewane wydarzenie, jak np. śmierć bliskiej osoby. Wówczas trzeba powiadomić pracodawcę najszybciej jak to możliwe oraz przedstawić niezbędne dokumenty, kiedy je otrzymamy (np. akt zgonu).

Czy na komunię dziecka przysługuje urlop okolicznościowy?

Przepisy nie wymieniają pierwszej komunii dziecka wśród szczególnych zdarzeń, na które przysługuje urlop okolicznościowy.