Już w lipcu będzie miała miejsce druga podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku. Ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto? Z czego wynika kolejna podwyżka płacy minimalnej? Przeczytaj poniżej!

Płaca minimalna 2024 – jaka jest podstawa prawna podwyżki?

Przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewidują, że w przypadku gdy w kolejnym roku prognozowany wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105proc. , wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Prognozowany wskaźnik cen ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na 2024 rok został ustalony na poziomie 106,6proc. .

Zgodnie więc z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, płaca minimalna w 2024 roku wzrasta dwukrotnie.

Płaca minimalna 2024 – ile wynosi obecnie?

Z dniem 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrosła do kwoty 4.242 zł brutto. Oznacza to wzrost o 752 zł w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2023 (21,5 proc. wzrost).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26. roku życia, przy założeniu złożenia przez pracownika PIT-2 i osiąganiu przychodów z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania, w przypadku płacy minimalnej w wysokości 4.242 zł brutto pracownik otrzymuje około 3.221,98 zł „na rękę”​.

Płaca minimalna 2024 – o ile wzrośnie od lipca?

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 4.300 zł brutto.

Po odjęciu kosztów, czyli składki na ubezpieczenia zdrowotne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy (PIT), pracownicy będą otrzymywać około 3.261,53 zł „na rękę”.

Z kolei pracodawca zatrudniający pracownika przy tym poziomie minimalnego wynagrodzenia poniesie w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt 5.180,64 zł.