Przez dwa lata z rzędu płaca minimalna wzrastała dwa razy w roku. Ile może wynieść kolejna podwyżka płaci minimalnej? Kiedy nastąpi? Sprawdź poniżej!

Płaca minimalna 2025 – jak jest ustalana?

Jak wynika z obowiązujących przepisów, wysokość płacy minimalnej jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. Negocjacje mają na celu takie ustalenie płacy minimalnej, by uwzględnić potrzeby strony społecznej, a jednocześnie zadbać o konkurencyjność i rozwój polskiej gospodarki.

Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie osiągnie porozumienia, decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do dnia 15 września 2024 roku. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty minimalnych gwarancji płacowych nie mogą być jednak niższe niż przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Co istotne, wstępną propozycję wysokości płacy minimalnej ustala się w oparciu m.in. o prognozowaną na kolejny rok inflację. W związku ze spadkiem inflacji, w 2025 roku najprawdopodobniej będzie tylko jedna podwyżka minimalnego wynagrodzenia – od 1 stycznia.

Płaca minimalna 2025 – ile może wynieść?

Do 15 listopada 2024 roku Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu wymuszenie na państwach Unii Europejskiej dążenie do podnoszenia płacy minimalnej, przy czym każdy kraj będzie ustalał wysokość najniższej krajowej biorąc pod uwagę m.in. siłę nabywczą, długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany, jak również poziomy wynagrodzeń, ich rozkład i wzrost.

W związku z tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przygotowało jeszcze projektu nowej ustawy o płacy minimalnej, która by tę dyrektywę wdrażała, najprawdopodobniej płaca minimalna na 2025 rok będzie ustalana według obowiązujących przepisów.

Ile wynosi obecnie płaca minimalna?

Na koniec 2023 roku płaca minimalna wynosiła 3.600 zł. Z dniem 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrosła do kwoty 4.242 zł brutto.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26. roku życia, przy założeniu złożenia przez pracownika PIT-2 i osiąganiu przychodów z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania, w przypadku płacy minimalnej w wysokości 4.242 zł brutto pracownik otrzymuje około 3.221,98 zł „na rękę”​.

Kolejny wzrost płacy minimalnej nastąpi w lipcu 2024 roku.

O ile płaca minimalna wzrośnie od lipca?

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 4.300 zł brutto.

Po odjęciu kosztów, czyli składki na ubezpieczenia zdrowotne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy (PIT), pracownicy będą otrzymywać około 3.261,53 zł „na rękę”.

Z kolei pracodawca zatrudniający pracownika przy tym poziomie minimalnego wynagrodzenia poniesie w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt 5.180,64 zł.