Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej pożądana wśród pracowników etatowych. Daje poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i przykładowo większe szanse na kredyt bądź zakup towaru na raty. Która umowa o pracę musi być na czas nieokreślony? Czy umowa na okres próbny wlicza się do limitu?

Masz umowę o pracę i wykonujesz swoje obowiązki sumiennie? Jeśli tak i jesteś zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, to zapewne zastanawiasz się, kiedy pracodawca podsunie ci do podpisania umowę na czas nieokreślony. Wtedy miałbyś bądź miałabyś większy komfort psychiczny, poczucie stabilizacji, wewnętrzny spokój i większe szanse na kredyt/raty.

Która umowa musi być na czas nieokreślony?

Mogą być zawarte maksymalnie trzy umowy na czas określony, na łączny okres 33 miesięcy. Nie wlicza się do tego umowa na okres próbny, tak więc możemy określić to jako limit 1+3. Wynika z tego, że pracodawca w przypadku czwartej "normalnej" umowy powinien podsunąć nam do podpisania dokument, na mocy którego będziemy zatrudnieni już na czas nieokreślony.

Są jednak wyjątki…

Wymienione wyżej przepisy nie obowiązują, gdy podpisujemy umowę na zastępstwo, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym bądź też w celi wykonywania pracy przez okres karencji.

Dodatkowo, może wystąpić taka sytuacja, że pracodawca wskaże obiektywne, leżące po jego stronie przyczyny, z powodu których zaproponuje kolejną umowę na czas określony, która wykracza poza limit. Szef musi jednak udowodnić, że jego propozycja jest podyktowana rzeczywistym zaspokojeniem okresowej sytuacji w firmie i jest absolutnie niezbędna w świetle zaistniałych okoliczności.

Umowa na okres próbny. Czy może być więcej niż jedna?

Warto zaznaczyć, że możliwe jest zawarcie więcej niż jednej umowy na okres próbny, ale tylko w przypadku zatrudnienia pracownika w celu wykonywania innego rodzaju pracy niż miało to miejsce przy poprzednich umowach.